Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
234
İlave
 Ayarl
arı
n D
eği
şti
rilmesi
7
1
[A Kayıt Modu 4] menüsünde [Hafıza] seçiniz ve çoklu 
seçicinin (5) düğmesine basınız.
[Hafıza 1] ekranı belirir.
2
Bir öge seçmek üzere çoklu 
seçicinin (23) düğmesini 
kullanınız ve O veya P seçmek 
için çoklu seçicinin (45) 
düğmesini kullanınız. 
[Hafıza 2] ekranını görüntülemek için arka 
e-kadranı (S) çeviriniz.
3
3
 düğmesine iki defa basınız. 
Menü ögesi seçilmeden hemen önce görüntülenmiş olan ekran tekrar 
belirir.
Mod kadranı B veya C moduna ayarlandığı zaman bu ayar 
gerçekleştirilemez.
O
Fotoğraf makinesi kapatıldığı zaman bile ayarlar kaydedilir.
P
Fotoğraf makinesi kapatıldığı zaman ayarlar varsayılan 
değerlerine döndürülür.
MENU
1
2
Hafıza
Hafıza
Flaş Modu
Flaş Modu
Geçiş Modu
Geçiş Modu
Beyaz Dengesi
Beyaz Dengesi
Özel Fotoğraf
Özel Fotoğraf
Hassasiyet
Hassasiyet
EV Telafisi
EV Telafisi
Flaş Pozlama Telafisi
Flaş Pozlama Telafisi
K-30_OPM_TUR.book  Page 234  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM