Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
235
İlave
 Ayarl
arı
n D
eği
şti
rilmesi
7
Menü ekranında seçmiş olduğunuz ayarları, bunların fabrika ayarlarına 
resetler.
Doğrudan tuşların ve [A Kayıt Modu] menüsü, [C Film] menüsü, 
[Q Oynatım] menüsü, [R Ayar] menüsü ve oynatım modu paleti 
dahilindeki ögelerin ayarları bunların varsayılan ayarlarına döndürülebilir.
1
[R Ayar 2] menüsünde [Sıfırlama] seçiniz ve çoklu seçicinin 
(5) düğmesine basınız.
[Sıfırlama] ekranı belirir.
2
[Sıfırlama] seçmek üzere çoklu seçicinin (2) düğmesine 
basınız ve 4 düğmesine basınız.
Ayarlar sıfırlanır ve menü ögesi seçilmeden önce görüntülenmiş olan 
ekran tekrardan görüntülenir.
• [Çekim Bilgisi Ekranı] dahilinde, bekleme modunda görüntülenen bilgi 
türünün kaydedilip kaydedilmeyeceğini ayarlayabilirsiniz. (s.28)
• Yeni bir klasör oluşturulmuş olsa bile dosya ismi için ardışık 
numaralandırmaya (dört haneli) devam etmek üzere [Dosya No.] kısmını O 
olarak ayarlayınız. .
• [R Ayar 2] menüsünde [Sıfırlama] işlemi gerçekleştirildiği zaman, tüm Bellek 
ayarları bunların varsayılan değerlerine döndürülür. (s.235)
Fotoğraf Makinesi Ayarlarının Sıfırlanması
Mod kadranı B veya C olarak ayarlandığında, ayarları resetleyemezsiniz.
Kayıt Modu/Video/Oynatım/Ayar Menülerinin Sıfırlanması
P
Fotoğraf makinesi açıldığı zaman ilk olarak daima durum ekranı 
görüntülenir.
O
Çekim Bilgisi Ekranı seçim ekranından seçilen ekran, ([Elektronik 
Pusula] haricinde) fotoğraf makinesi açıldığı zaman belirecektir. 
O
Bir önceki klasöre kaydedilmiş olan en son fotoğrafın dosya 
numarası muhafaza edilir ve bundan sonraki fotoğraflara, yeni bir 
klasör oluşturulmuş olsa bile, ardışık dosya numaraları atanır.
P
Fotoğrafların kaydedilmesi için her yeni klasör oluşturulmasında, 
bir klasöre kaydedilen ilk fotoğrafın dosya numarası 0001’e döner.
K-30_OPM_TUR.book  Page 235  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM