Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
236
İlave
 Ayarl
arı
n D
eği
şti
rilmesi
7
[A Özel Ayar] menüsü ögeleri ile ilgili ayarlar bunların varsayılan 
ayarlarına resetlenebilir.
1
[A Özel Ayar 4] menüsünde [Özel Fonk. Resetle] seçiniz 
ve çoklu seçicinin (5) düğmesine basınız.
[Özel Fonk. Resetle] ekranı belirir.
2
[Sıfırlama] seçmek üzere çoklu seçicinin (2) düğmesine 
basınız ve 4 düğmesine basınız. 
Ayarlar sıfırlanır ve menü ögesi seçilmeden önce görüntülenmiş olan 
ekran tekrardan görüntülenir. 
Fotoğraf makinesindeki yazılıma (yazılım bilgileri) dair sürüm bilgilerini 
kontrol edebilirsiniz. Eğer yazılım bilgileri için bir güncelleme dosyası 
mevcutsa, fotoğraf makinesini en yeni yazılım bilgileri sürümüne 
güncelleyebilirsiniz.
Aşağıdaki ayarlar, resetlenemez.
- Kaydedilen USER modu ayarları
- Titreme Azaltma
- Language/u
- Video Çıkışı
- Tarih Ayarlama
- Telif Hakkı Bilgileri
- Saal Dilimi için şehir ve DST ayarları
- [A Özel Ayar] menüsü ögeleri
Özel Menünün Sıfırlanması
Fotoğraf Makinesi Sürüm Bilgisinin Kontrol 
Edilmesi
Daha fazla bilgi ve güncellemelerle ilgili prosedüre dair ayrıntılar için PENTAX 
web sitesine bakınız.
K-30_OPM_TUR.book  Page 236  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM