Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
237
İlave
 Ayarl
arı
n D
eği
şti
rilmesi
7
1
[R Ayar 3] menüsünde [Yazılım Bilgisi/Seçenklr] seçiniz 
ve çoklu seçicinin (5) düğmesine basınız.
Fotoğraf makinesi için yazılım bilgileri 
sürümü [Yazılım Bilgisi/Seçenklr] 
ekranında görüntülenir.
Bu noktada, eğer SD Bellek Kartına 
bir güncelleme dosyası kaydedilirse, 
güncellemeyi yürütebilirsiniz.
2
3
 düğmesine iki defa basınız. 
Menü ögesi seçilmeden hemen önce görüntülenmiş olan ekran tekrar 
belirir.
• Güncelleme sonrasında bir fotoğraf makinesini bunun bir önceki yazılım 
bilgileri sürümüne geri döndüremezsiniz.
• Güncellemeyi çalıştırmadan önce, SD Bellek Kartındaki verileri bir 
bilgisayara veya diğer bir konuma kaydettiğinizden emin olunuz.
• Pil seviyesi düşük olduğu zaman, monitörde [Yazılım güncellenmesi için 
yeterli kalan pil gücü yok] mesajı görüntülenir. Tam dolu bir pil veya yeni 
AA piller yerleştiriniz ya da opsiyonel AC adaptör kitini kullanınız. 
MENU
Ver:X.XX
Ver:X.XX
Yazılım Bilgisi/Seçenklr
Yazılım Bilgisi/Seçenklr
Kamera
Kamera
K-30_OPM_TUR.book  Page 237  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM