Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
238
İlave
 Ayarl
arı
n D
eği
şti
rilmesi
7
Dosya Yönetimi Ayarları
Kullanılmamış veya başka cihazlarda kullanılmış olan bir SD Bellek Kartını 
biçimlendirmek (sıfırlamak) için bu fotoraf makinesini kullanınız.
Biçimlendirme, SD Bellek Kartı içerisinde kayıtlı olan tüm verileri silecektir.
1
[R Ayar 3] menüsünde [Formatla] seçiniz ve çoklu seçicinin 
(5) düğmesine basınız.
[Formatla] ekranı belirir.
2
[Formatla] seçmek üzere çoklu 
seçicinin (2) düğmesine basınız 
ve 4 düğmesine basınız.
Biçimlendirme başlar.
Biçimlendirme tamamlandığı zaman, 
menü ögesi seçilmeden önce 
görüntülenmiş olan ekran tekrar belirir.
Fotoğrafları kazara silinmeye karşı koruma altına alabilirsiniz.
Bir SD Bellek KartınınBiçimlendirilmesi
• Biçimlendirme esnasında SD Bellek Kartını çıkartmayınız. Kartta hasar 
oluşabilir ve kullanılamaz hale gelebilir. 
• Biçimlendirme, korumalı ve korumasız tüm verileri siler.
Bir SD Bellek Kartı biçimlendirildiği zaman, karta atanmış olan etiket “K-30”dur. 
Bu fotoğraf makinesi bir bilgisayara bağlandığı zaman, SD Bellek Kartı “K-30” 
ismiyle bir kaldırılabilir disk olarak tanımlanır.
Fotoğrafların Silinmeye Karşı Korunması 
(Koruma)
Eğer takılı olan SD Bellek Kartı biçimlendirilirse korumalı fotoğraflar da silinir.
OK
Formatla
Formatla
Tüm veriler silinecektir
Tüm veriler silinecektir
İptal
İptal
Formatla
Formatla
OK
OK
K-30_OPM_TUR.book  Page 238  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM