Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
239
İlave
 Ayarl
arı
n D
eği
şti
rilmesi
7
1
Oynatım modunun tek kare ekranında çoklu seçicinin (3) 
düğmesine basınız. 
Oynatım modu paleti görüntülenir. 
2
Z
 (Koruma) seçmek üzere çoklu seçiciyi (2345) 
kullanınız ve 4 düğmesine basınız.
Ayarların nasıl seçileceği ile ilgili ekran görüntülenir.
3
[Tek fotoğraf] veya [Tüm fotoğraflar] 
seçmek üzere çoklu seçicinin (23) 
düğmesini kullanınız ve 4 
düğmesine basınız.
Eğer [Tüm fotoğraflar] seçtiyseniz, 
5. Adıma geçiniz.
 
4
Bir fotoğraf seçmek üzere ön e-kadranı (R) çeviriniz. 
5
[Koruma] seçmek üzere çoklu 
seçicinin (2) düğmesine basınız ve 
4
 düğmesine basınız.
Fotoğrafın koruma ayarını iptal etmek 
üzere [Korumayı kaldır] seçiniz.
Fotoğraf koruma altına alınır ve ekranın 
üst sağ köşesinde Y simgesi belirir.
Diğer fotoğrafları koruma altına almak için 
4. ve 5. Adımları tekrarlayınız.
Eğer 3. Adımda [Tüm fotoğraflar] seçtiyseniz, 
fotoğraf makinesi tek kare ekranına döner.
6
3
 düğmesine basınız. 
Fotoğraf makinesi tek fotoğraf ekranına döner. 
MENU
OK
OK
OK
Tek fotoğraf
Tek fotoğraf
Tüm fotoğraflar
Tüm fotoğraflar
MENU
OK
100-0001
100-0001
OK
OK
Koruma
Koruma
Korumayı kaldır
Korumayı kaldır
Çıkış
Çıkış
K-30_OPM_TUR.book  Page 239  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM