Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
240
İlave
 Ayarl
arı
n D
eği
şti
rilmesi
7
Fotoğraflar bu fotoğraf makinesi ile çekildiği zaman, bir klasör otomatik 
olarak oluşturulur ve çekilen resimler yeni klasörde depolanır. Her bir 
klasör, 100’den 999’a dek ardışık bir sayıdan ve 5 karakterli bir diziden 
oluşur.
[R Ayar 2] menüsündeki [Klasör İsmi] dahilinde klasör ismini 
değiştirebilirsiniz.
Bir SD Bellek Kartında yeni bir klasör oluşturabilirsiniz. Mevcut 
kullanılmakta olan klasörün numarasını takip eden bir numara ile yeni bir 
klasör oluşturulur. Yeni oluşturulan klasör, bir sonraki fotoğrafla başlayan 
fotoğrafları depolamak üzere kullanılır.
1
[R Ayar 2] menüsünde [Yeni Klasör Oluştur] seçiniz ve çoklu 
seçicinin (5) düğmesine basınız.
[Yeni Klasör Oluştur] ekranı belirir.
Klasör İsimlendirme Sisteminin Değiştirilmesi
Tarih
Resmin çekilmiş olduğu ay ve güne ait iki basamak, [xxx_AAGG] 
şeklinde klasör ismi olarak atanır. (varsayılan ayar)
[AAGG] (ay ve gün) [Tarih Ayarlama] dahilinde ayarlanmış olan ekran 
formatına göre belirir (s.65).
Örnek: 101_0125 (25 Ocak’ta çekilmiş olan fotoğrafları içeren klasör)
PENTX Klasör ismi [xxxPENTX] şeklinde atanır.
Örnek: 101PENTX
Tek bir klasör içerisinde maksimum 500 fotoğraf depolanabilir. Çekilen 
fotoğrafların sayısı 500’ü aştığı zaman, ilave fotoğrafları depolamak üzere yeni 
bir klasör oluşturulur. Pozlama Parantezli çekimde, fotoğraf sayısı 500’ü aşsa 
bile fotoğraflar çekim tamamlanana dek aynı klasör altında depolanır.
Yeni Klasörler Oluşturma
K-30_OPM_TUR.book  Page 240  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM