Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
241
İlave
 Ayarl
arı
n D
eği
şti
rilmesi
7
2
[Klasör oluştur] seçmek üzere çoklu 
seçicinin (2) düğmesine basınız ve 
4
 düğmesine basınız.
Yeni bir numaraya sahip bir klasör 
oluşturulur.
Fotoğraf makinesi türü, çekim bilgileri ve diğer bilgiler, çekilen 
fotoğraflarda Exif veri formatında otomatik olarak gömülü şekilde 
bulunmaktadır. Fotoğrafçı bilgilerini bu Exif içerisine gömülü olarak 
kaydedebilirsiniz.
1
[R Ayar 2] menüsünde [Telif Hakkı Bilgileri] seçiniz ve çoklu 
seçicinin (5) düğmesine basınız.
[Telif Hakkı Bilgileri] ekranı belirir.
2
P
 veya O seçmek üzere çoklu 
seçicinin (45) düğmesini 
kullanınız.
Bu işlem gerçekleştirilerek yalnızca bir klasör oluşturulabilir. Ardışık olarak pek 
çok boş klasör oluşturulamaz.
Fotoğrafçı Bilgilerinin Ayarlanması
Exif bilgilerini kontrol etmek için, tedarik edilmiş olan programı (s.250
kullanınız.
P
Telif hakkı bilgilerini Exif’e 
kaydetmez (varsayılan ayar).
O
Telif hakkı bilgilerini Exif’e 
kaydeder.
101PENTX
101PENTX
OK
Yeni Klasör Oluştur
Yeni Klasör Oluştur
Aşağıdaki isimle yeni bir
Aşağıdaki isimle yeni bir
depolama klasörü oluşturur:
depolama klasörü oluşturur:
İptal
İptal
Klasör oluştur
Klasör oluştur
OK
OK
MENU
Telif Hakkı Bilgileri
Telif Hakkı Bilgileri
Telif Hakkı Ekle
Telif Hakkı Ekle
Fotoğrafçı
Fotoğrafçı
Telif Hakkı Sahibi
Telif Hakkı Sahibi
K-30_OPM_TUR.book  Page 241  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM