Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
242
İlave
 Ayarl
arı
n D
eği
şti
rilmesi
7
3
[Fotoğrafçı] seçmek üzere çoklu seçicinin (23) düğmesine 
basınız ve çoklu seçicinin (5) düğmesine basınız.
Yazı girme ekranı belirir. 
4
Yazıyı girin. 
32’ye kadar tek-bit 
alfanümerik karakter 
ve sembol girişi 
yapılabilir.
Mevcut işlemler
5
Yazıyı girdikten sonra, yazı seçim imlecini [Bitir] kısmına 
taşıyınız ve 4 düğmesine basınız. 
Fotoğraf makinesi [Telif Hakkı Bilgileri] ekranına döner.
6
[Telif Hakkı Sahibi] seçmek üzere çoklu seçicinin (23) 
düğmesine basınız ve [Fotoğrafçı] dahilinde gösterilenle aynı 
şekilde yazıyı giriniz.
7
3
 düğmesine iki defa basınız. 
Menü ögesi seçilmeden hemen önce görüntülenmiş olan ekran tekrar 
belirir. 
Çoklu seçici (2345)
Yazı seçim imlecini hareket ettirir. 
Arka e-kadran (S)
Yazı girme imlecini hareket ettirir. 
m
 düğmesi
Büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapar. 
4
 düğmesi
Yazı giriş imleci konumunda yazı seçim imleci 
ile seçilen bir karakter girer. 
U
/i düğmesi
Yazı giriş imleci konumunda bir karakteri siler. 
Yazı seçim imleci
Yazı girme imleci
MENU
OK
İptal
İptal
Giriş
Giriş
Bitir
Bitir
Bir Karakter Sil
Bir Karakter Sil
Fotoğrafçı
Fotoğrafçı
K-30_OPM_TUR.book  Page 242  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM