Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
243
İlave
 Ayarl
arı
n D
eği
şti
rilmesi
7
SD Bellek Kartında depolanmış olan fotoğraflara DPOF (Dijital Baskı 
Sipariş Formatı) ayarları ekleyerek, fotoğrafların kopya sayısını ve 
öncesinde fotoğraflara tarih baskısının yapılıp yapılmayacağını 
belirleyebilir ve bu SD Bellek Kartını baskı almak üzere bir fotoğraf 
mağazasına götürerek normal fotoğraf baskıları sipariş edebilirsiniz.
1
Oynatım modunun tek kare ekranında çoklu seçicinin (3) 
düğmesine basınız. 
Oynatım modu paleti görüntülenir. 
2
r
 (DPOF) seçmek için çoklu seçiciyi (2345) kullanınız 
ve 4 düğmesine basınız.
Ayarların nasıl seçileceği ile ilgili ekran görüntülenir. 
3
[Tek fotoğraf] veya [Tüm fotoğraflar] 
seçmek üzere çoklu seçicinin (23) 
düğmesini kullanınız ve 4 
düğmesine basınız. 
Eğer [Tüm fotoğraflar] seçtiyseniz, 
5. Adıma geçiniz.
4
Bir fotoğraf seçmek üzere 
ön e-kadranı (R) çeviriniz.
DPOF Ayarlarının Belirlenmesi
• DPOF ayarları RAW fotoğraflarına ve videolara uygulanamaz.
• 999’a kadar fotoğraf için DPOF ayarları oluşturabilirsiniz.
MENU
OK
OK
OK
Tek fotoğraf
Tek fotoğraf
Tüm fotoğraflar
Tüm fotoğraflar
MENU
OK
00
00
100-0001
100-0001
INFO
OK
OK
Kopyalar
Kopyalar
Tarih
Tarih
Tarih
Tarih
K-30_OPM_TUR.book  Page 243  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM