Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
244
İlave
 Ayarl
arı
n D
eği
şti
rilmesi
7
5
Kopya sayısını seçmek için çoklu seçicinin (23) düğmesini 
kullanınız.
99 kopyaya kadar ayarlayabilirsiniz.
DPOF ayarları olan fotoğraflar için ekranın üst sağ kısmında K belirir.
DPOF ayarlarını iptal etmek için, kopya sayısını [00] olarak ayarlayınız.
6
Tarih baskısı için P veya O seçmek üzere M düğmesine 
basınız.
Diğer fotoğraflar için DPOF ayarlarını yapmak üzere 4. ila 6. Adımları 
tekrarlayınız.
7
4
 düğmesine basınız. 
Seçilen fotoğraf veya tüm fotoğraflar için DPOF ayarları kaydedilir 
ve fotoğraf makinesi tek kare ekranına döner.
P
Tarih baskısı yapılmaz.
O
Tarih baskısı yapılır.
• Yazıcıya veya fotoğraf baskı laboratuvarındaki ekipmana bağlı olarak, 
resimlerin üzerinde tarih yazdırılamayabilir.
• Tüm fotoğraflar için belirlenen kopya sayısı tüm fotoğraflara uygulanır 
ve tek fotoğraf için belirlenen ayarlar iptal edilir.
K-30_OPM_TUR.book  Page 244  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM