Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
248
Bi
lgi
saya
rla
 B
ağl
an
8
Fotoğrafların bir Bilgisayara 
Kaydedilmesi
Fotoğraf makinesi bir bilgisayara bağlandığında USB bağlantı modunu 
seçin.
1
[R Ayar 2] menüsünde [Arayüz Seçenekleri] seçin ve çoklu 
seçicinin (5) düğmesine basın. 
[Arayüz Seçenekleri] ekranı belirir.
2
[USB Bağlantısı] seçmek için çoklu seçicinin (23) düğmesini 
kullanınız ve çoklu seçicinin (5) düğmesine basınız.
3
[MSC] veya [PTP] seçmek üzere çoklu seçicinin (23) 
düğmesini kullanınız ve 4 düğmesine basınız.
Aksi belirtilmedikçe [MSC] seçiniz.
4
3
 düğmesine iki defa basınız. 
Menü ögesi seçilmeden hemen önce görüntülenmiş olan ekran tekrar 
belirir. 
USB Bağlantı Modunun Ayarlanması
MSC
Yığın Depolama Sınıfı (varsayılan ayar)
Bir bilgisayara USB üzerinden bir bellek cihazı olarak bağlı olan 
cihazları yöneten genel amaçlı sürücü programıdır.
PTP
Resim Transfer Protokolü
Dijital görüntülerin transferine ve dijital fotoğraf makinelerinin 
kontrolüne USB üzerinden izin veren bir protokoldür.
K-30_OPM_TUR.book  Page 248  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM