Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
249
Bi
lgi
saya
rla
 B
ağl
an
8
Tedarik edilmiş olan USB kablosunu I-USB7 kullanarak fotoğraf 
makinesini bir bilgisayara bağlayınız.
1
Bilgisayarı açınız.
2
Fotoğraf makinesini kapatınız ve fotoğraf makinesinin VIDEO/
AV terminali ve bilgisayarı birbirine bağlamak için USB kabloyu 
kullanınız.
3
Fotoğraf makinesini açınız.
Fotoğraf makinesi, “K-30” etiketiyle bir kaldırılabilir disk veya SD Bellek 
Kartı olarak tanımlanır.
Eğer fotoğraf makinesi açıldığı zaman “K-30” ekranı belirirse, [Windows 
Explorer’ı kullanarak dosyaları görüntülemek için klasörü aç] seçiniz 
ve Tamam düğmesini tıklayınız.
4
Çekilen fotoğrafları bilgisayara kaydediniz.
Fotoğraf dosyasını (dosyalarını) veya klasörünü (klasörlerini) 
bilgisayarın sabit diskine kopyalayınız.
5
Fotoğraf makinesiyle bilgisayarınızın bağlantısını kesiniz.
Fotoğraf Makinesi ve bir Bilgisayarın Bağlanması
Bilgisayara bağlı durumdayken fotoğraf makinesi kullanılamaz. Fotoğraf 
makinesini kullanabilmek üzere önce kapatınız ve ardından USB kabloyu 
çıkarınız.
K-30_OPM_TUR.book  Page 249  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM