Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
252
Bi
lgi
saya
rla
 B
ağl
an
8
Ürün Kaydı Hakkında
Size daha iyi hizmet sunulması açısından, lütfen programı 
kaydetmeyi ihmal etmeyiniz.
s.251 dahilinde 3. Adımdaki ekranda 
[Product Registration] kısmını 
tıklayınız. 
İnternette Ürün Kaydı için bir dünya 
haritası görüntülenir. Eğer 
bilgisayarınız İnternete bağlı ise, 
görünen ülke ya da bölgeye tıklayınız 
ve programınızın kaydı için belirtilen 
talimatları takip ediniz. 
Yalnızca ülkeniz veya bölgenizin 
görüntülenmesi halinde online kayıt 
yapabileceğinizi not ediniz.
K-30_OPM_TUR.book  Page 252  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM