Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
255
Fl
aşı
n Ku
lla
nıl
m
as
ı
9
4
Bir resim çekiniz.
1
Mod kadranını b, L veya a kısmına ayarlayınız.
2
Flaş modunu E veya F olarak ayarlayınız.
3
Obtüratör hızını (b modu için) veya obtüratör hızı ve açıklık 
değerini (L veya a modu) ayarlayınız.
Uygun pozlamanın 1/180 saniye veya daha düşük süreli bir obtüratör hızı 
ile elde edilmesi üzere ayarı gerçekleştiriniz.
4
E
 düğmesine basınız.
Dahili flaş açılır.
5
Bir resim çekiniz.
Doğru bir pozlamanın elde edilmesi üzere flaşla çekim yapılırken kılavuz 
sayı, açıklık ve mesafe arasındaki ilişkisellik göz önünde 
bulundurulmalıdır.
Çekim mesafesini ve açıklık değerini aşağıdaki yolla hesaplayınız ve flaş 
çıkışı yeterli değilse çekim koşullarını ayarlayın.ız
*1 Bu [A Özel Ayar 1] menüsünde [3. Genişletilmiş Hassasiyet] [Açık] olarak ayarlandığında 
kullanılabilir.
b
/L/a Modunun Kullanılması
Dahili Flaş Kullanıldığı zaman Mesafe ve Açıklık
ISO Hassasiyeti Dahili Flaş Kılavuz 
Sayısı
ISO Hassasiyeti Dahili Flaş Kılavuz 
Sayısı
ISO 100
Yaklaşık 12
ISO 3200
Yaklaşık 68
ISO 200
Yaklaşık 17
ISO 6400
Yaklaşık 96
ISO 400
Yaklaşık 24
ISO 12800
Yaklaşık 136
ISO 800
Yaklaşık 34
ISO 25600 
Yaklaşık 192
ISO 1600
Yaklaşık 48
K-30_OPM_TUR.book  Page 255  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM