Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
257
Fl
aşı
n Ku
lla
nıl
m
as
ı
9
Harici bir Flaşın Kullanımı (Opsiyonel)
Bir opsiyonel harici flaş AF540FGZ, AF360FGZ, AF200FG veya AF160FC 
kullanımı ile, P-TTL otomatik flaş modu gibi çeşitli flaş modlarını mümkün 
kılar.
z
: Kullanılabilir
#: Bazı fonksiyonlar sınırlandırılmıştır.
×: Fonksiyonlar mevcut değildir.
*1 Yalnızca DA, DA L, D FA, FA J, FA, F or A objektif kullanıldığında mevcuttur.
*2 1/90 sn. ya da daha düşük obtüratör hızı.
*3 AF540FGZ veya AF360FGZ ile birleştirildiği zaman, flaş patlamasının 1/3’ü dahili flaştan 
ve 2/3’ü harici flaştan elde edilir.
*4 Yalnızca AF540FGZ veya AF360FGZ ile birleştirildiğinde mevcuttur.
*5 Birden çok AF540FGZ veya AF360FGZ ünitesi ya da AF540FGZ veya AF360FGZ ünitesi 
ve dahili flaşın bir kombinasyonuna ihtiyaç duyulur.
Flaş
Fotoğraf Makinesi Fonksiyonu
Dahili
Flaş
AF540FGZ
AF360FGZ
AF200FG
AF160FC
Kırmızı-göz gidermeli flaş
z
z
z
Otomatik flaş patlaması
z
z
z
Flaş senk. hızına otomatik olarak geçiş 
yapma
z
z
z
e
 ve b modunda açıklık değeri otomatik 
olarak ayarlanır.
z
z
z
P-TTL otomatik flaş
 z
 z
 z
Düşük-hızlı Senk.
z
z
z
Flaş pozlama telafisi
z
z
z
Harici flaşın AF yardım ışığı
×
z
×
Sürüklenen Perde Senk 
z
z
×
Kontrast kontrolü senk flaşı
 #
z
 #
Bağlı flaş
×
z
×
Yüksek-hızlı senk
×
z
×
Kablosuz Çekim
 #
 z
×
K-30_OPM_TUR.book  Page 257  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM