Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
258
Fl
aşı
n Ku
lla
nıl
m
as
ı
9
AF540FGZ, AF360FGZ, AF200FG veya AF160FC flaş ünitesi ile P-TTL 
otomatik flaşı kullanabilirsiniz.
1
Hot shoe kapağını kaldırınız ve harici flaşı takınız.
2
Fotoğraf makinesi ve harici flaşı açınız.
3
Harici flaş modunu [P-TTL] olarak ayarlayınız.
4
Harici flaşın tam olarak dolu olduğundan emin olunuz 
ve sonrasında bir resim çekiniz.
Flaş hazır olduğu zaman (tam dolu halde) vizörde veya Live View 
ekranında b ışığı yanacaktır.
• Ters polariteli flaşlar (hot shoe üzerindeki merkez teması küçüktür) fotoğraf 
makinesinin ve/veya flaşın zarar görme olasılığından dolayı kullanılamaz.
• Bir Hot Shoe Tutacağı gibi farklı temas noktası sayısına sahip olan 
aksesuarlarla birleştirmeyiniz, işlev bozukluğu ortaya çıkabilir.
• Farklı üreticilerin flaşları ile birleştirilmesi ekipmanın bozulmasına neden 
olabilir. AF540FGZ, AF360FGZ veya AF200FG kullanılmasını tavsiye 
etmekteyiz.
P-TTL Otomatik Flaşın Kullanımı
• İşletim metodu ve etkili mesafe gibi ayrıntılar için, harici flaş kılavuzuna 
bakınız.
• Fotoğraf makinesine herhangi bir harici flaş ünitesi ekli olduğu zaman E 
düğmesine asla basmayınız. Dahili flaş harici flaşa çarpacaktır. Eğer her 
ikisini aynı zamanda kullanmak istiyorsanız, kablosuz modunu ayarlayınız 
veya uzatma kablosunu kullanarak bunları bağlayınız. (s.262)
K-30_OPM_TUR.book  Page 258  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM