Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
259
Fl
aşı
n Ku
lla
nıl
m
as
ı
9
Bir AF540FGZ veya AF360FGZ flaş ünitesi ile, 1/180 saniyeden daha hızlı 
olan bir obtüratör hızı ile resim çekmek üzere flaşı patlatabilirsiniz.
1
Hot shoe kapağını kaldırınız ve harici flaşı takınız.
2
Mod kadranını b veya a olarak ayarlayınız.
3
Fotoğraf makinesi ve harici flaşı açınız.
4
Harici flaş senk. modunu YHb (yüksek-hızlı flaş senk.) 
olarak ayarlayınız.
5
Harici flaşın tam olarak dolu olduğundan emin olunuz 
ve sonrasında bir resim çekiniz.
Flaş hazır olduğu zaman (tam dolu halde) vizörde veya Live View 
ekranında b ışığı yanacaktır.
İki harici flaşın kullanımı (AF540FGZ ya da AF360FGZ) veya dahili flaşın 
bir veya daha fazla harici flaşla birlikte kullanımı ile, flaş ünitelerini bir kablo 
ile bağlamaya gerek kalmaksızın P-TTL flaş modunda çekim 
yapabilirsiniz.
Yüksek hızlı Senk. Flaş
• Yüksek-hızlı senk. yalnızca obtüratör hızı 1/180 sn’den daha hızlı olarak 
ayarlandığında mevcuttur.
• Yüksek-hızlı senk. p modunda mevcut değildir.
• Yüksek-hızlı senk. dahili flaşla birlikte kullanılamaz.
Kablosuz Modda Flaş Kullanımı
• Harici flaşın güç düğmesini KABLOSUZ şeklinde ayarlayınız.
• Kablosuz modda yüksek-hız senk flaş kullanabilmek için iki ya da daha fazla 
AF540FGZ/AF360FGZ harici flaşa gereksinim duyulur. Bu işlev dahili flaşla 
birlikte kullanılamaz.
• Fotoğraf makinesine doğrudan bağlı olmayan harici flaşın kablosuz modunu 
BAĞLI olarak ayarlayınız.
K-30_OPM_TUR.book  Page 259  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM