Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
261
Fl
aşı
n Ku
lla
nıl
m
as
ı
9
4
Her iki flaşın da tam olarak dolu olduğunu teyit ediniz 
ve sonrasında resmi çekiniz.
1
Fotoğraf makinesine doğrudan bağlı olan harici flaşın kablosuz 
modunu [ANA] veya [KONTROL] olarak ayarlayınız.
2
Kablosuz uzaktan flaş ünitesinde, kablosuz flaş modunu 
[BAĞLI] olarak ayarlayınız ve kanalı, fotoğraf makinesine 
doğrudan bağlanmış olan flaş ile aynı kanala ayarlayınız. 
Sonrasında, bunu istenen konuma yerleştiriniz.
r
 aşağıdaki koşullarda kullanılamaz.
• C modunda
• geçiş modu [Uzaktan Kumanda (3 sn. gec.)] olarak ayarlandığında
• objektif açıklık halkası, s konumundan başka bir konuma ayarlandığında
Kablosuz modda kullanılan dahili flaş patlama metodunu değiştirebilirsiniz. 
[A Özel Ayar 3] menüsünün [18. Kablosuz Modda Flaş] dahilinde ayar 
gerçekleştiriniz. 
Harici Flaş Üniteleri Birlikte Kullanıldığında Kablosuz Çekim 
Yapma
ANA
Hem fotoğraf makinesine doğrudan bağlı olan flaşı hem 
de kablosuz flaş ünitesini ana flaş olarak patlatır.
KONTROL
Fotoğraf makinesine doğrudan bağlı olan flaşı, ana flaş 
olarak değil yalnızca bir kontrol flaşı olarak patlatır.
Açık
Dahili flaşı bir ana flaş olarak patlatır. (varsayılan ayar)
Kapalı
Dahili flaşı bir kontrol flaşı olarak patlatır.
K-30_OPM_TUR.book  Page 261  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM