Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
263
Fl
aşı
n Ku
lla
nıl
m
as
ı
9
İki veya daha çok harici flaşı birleştirebilirsiniz (AF540FGZ, AF360FGZ 
veya AF200FG).
AF540FGZ flaş ünitesinin bağlantısı için, flaştaki uzatma kablosu bağlantı 
terminalini kullanabilirsiniz. AF360FGZ veya AF200FG flaş ünitesini 
bağlamak için, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi, bir harici flaş ve Hot 
Shoe Adaptörünü F (4; opsiyonel) Fotoğraf Makinesi-dışı Shoe 
Adaptörüne F (2; opsiyonel) bağlayınız ve ardından Uzatma Kablosunu 
F5P (3; opsiyonel) kullanarak başka bir Fotoğraf Makinesi-dışı Shoe 
Adaptörünü (2) harici flaşla birbirine bağlayınız.
Ayrıntılar için flaşın kılavuzuna bakınız.
İki harici flaş birleştirildiğinde
İki veya daha çok harici flaşın (AF540FGZ, AF360FGZ veya AF200FG) 
birleştirilmesi veya bir harici flaşla dahili flaşın birlikte kullanılması, birden 
çok flaşla fotoğraf çekimine imkan verir (kontrast kontrolü senk flaşlı 
fotoğraf çekimi). Bu, birden çok üniteden boşalan ışık miktarları arasındaki 
farka dayanır.
Uzatma Kabloları Kullanılarak Birden Çok Flaşla Çekim 
Yapılması
Birden çok harici flaş kullanıldığında ya da dahili flaşla birlikte bir harici flaş 
kullanıldığında, flaş kontrolü için P-TTL kullanılır.
Kontrast Kontrolü Senk Flaşın Kullanımı
AF200FG; AF540FGZ veya AF360FGZ ile birlikte kullanılmalıdır.
1
2
3
2
3
4
K-30_OPM_TUR.book  Page 263  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM