Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
264
Fl
aşı
n Ku
lla
nıl
m
as
ı
9
1
Harici flaşı fotoğraf makinesine dolaylı olarak bağlayınız.
2
Harici flaş için senk modunu kontrast-kontrol-senk moduna 
ayarlayınız.
3
Hem harici flaşın hem de dahili flaşın tam olarak dolu 
olduklarını teyit ediniz ve sonrasında resmi çekiniz.
• İki veya daha çok harici flaş kullanıldığında ve kontrast kontrol senk modu, 
harici ana flaş ünitesine ayarlandığında, flaş çıkış oranı 2 (ana ünite) : 
1’dir (bağlı üniteler). Bir harici flaş dahili flaşla birlikte kullanıldığı zaman, 
flaş çıkış oranı 2 (harici flaş) : 1’dir (dahili flaş).
• Birden çok harici flaş kullanıldığında ya da dahili flaşla birlikte bir harici 
flaş kullanıldığında, flaş kontrolü için P-TTL kullanılır.
K-30_OPM_TUR.book  Page 264  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM