Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
10
Ek
olan İşlevler  ..........................................................275
CMOS Sensörün Temizlenmesi ...........................282
GPS Ünitesinin Kullanımı .....................................285
Hata Mesajları  ......................................................288
Sorun Giderme .....................................................291
Temel Özellikler  ...................................................294
İndeks ...................................................................301
GARANTİ POLİÇESİ ............................................308
K-30_OPM_TUR.book  Page 265  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM