Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
266
Ek
10
Fabrika Ayarları
Aşağıdaki tabloda fabrika ayarları gösterilmektedir.
Bellek (s.233) dahilinde ayarlanan fonksiyonlar fotoğraf makinesi 
kapatılsa bile kayıtlı olarak kalır.
Ayarı Sıfırlama
Evet: Ayar, resetleme işlevi ile fabrika ayarına geri döner (s.235).
Hayır:Ayar, resetleme işleminden sonra bile kayıtlı kalır.
Doğrudan Tuşlar
[A Kayıt Modu] Menüsü
Seçenek
Fabrika Ayarı
Ayarı 
Sıfırlama Sayfa
Hassasiyet
ISO AUTO 
(ISO 100 ila 3200)
Evet
Beyaz Dengesi
F
Evet
Flaş Modu
Çekim moduna bağlıdır
Evet
Geçiş Modu
Tek Kare çekimi
Evet
Seçenek
Fabrika Ayarı
Ayarı 
Sıfırlama Sayfa
Pozlama Modu
e
Evet
Özel Fotoğraf
Parlak
Evet
Sahne Modu
Portre
Evet
Dijital Filtre
Filtre yok
Evet
YDM Çekimi
YDM Çekimi
Kapalı
Evet
Otomatik Hizala
Açık
Evet
Pozlama Prntez Değeri
±2 EV
Evet
K-30_OPM_TUR.book  Page 266  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM