Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
271
Ek
10
[C Film] Menüsü
Oynatım Modu Paleti
Seçenek
Fabrika Ayarı
Ayarı 
Sıfırlama Sayfa
Pozlama Ayarı
e
Evet
Video Çekim 
Ayarları
Kaydedilen 
Piksel
a
Evet
Karesayısı
30 fps
Evet
Kalite Seviyesi
C
Evet
Kayıt Sesi Seviyesi
3
Evet
Movie SR
Açık
Evet
Aralıklı Film
Aralık
3sn.
Evet
Kayıt Süresi
00:00'12"
Evet
Aralıklı Çekm. 
Başlat
Şimdi
Evet
Süreyi Başlat
12:00 AM/00:00
Evet
Seçenek
Fabrika Ayarı
Ayarı 
Sıfırlama Sayfa
Fotoğraf Döndürme
Dijital Filtre
Monokrom
Evet
Yeniden Boyutla
Ayara göre maksimum 
boyut
Kırpma
Ayara göre maksimum 
boyut
İndeks
Koruma
Hayır
Slayt gösterimi
Evet
Manuel BD olrk Kaydet
Çapraz İşlemi Kaydet
Evet
K-30_OPM_TUR.book  Page 271  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM