Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
272
Ek
10
[Q Oynatım] Menüsü
[R Ayar] Menüsü  
RAW Geliştirme
Kaydedilen Piksel: p
Kalite Seviyesi: C
Evet
Film Düzenleme
DPOF
Hayır
Seçenek
Fabrika Ayarı
Ayarı 
Sıfırlama Sayfa
Slayt gösterimi
Ekran Süresi
3sn.
Evet
Ekran Efekti
Kapalı
Evet
Oynatımı 
Tekrarla
Kapalı
Evet
Hızlı Zoom
Kapalı
Evet
Parlak/Koyu Alan
Kapalı
Evet
Otomatik Döndürme
Açık
Evet
Tüm Fotoğrafları Sil
Seçenek
Fabrika Ayarı
Ayarı 
Sıfırlama Sayfa
Language/u
İngilizce
Hayır
Tarih Ayarlama
01/01/2012
Hayır
Dünya Saati
Saat ayarı
Bulunulan yer
Evet
Gidilen yer (Şehir)
Bulunulan Yer ile aynı
Hayır
Gidilen yer (DST)
Bulunulan Yer ile aynı
Hayır
Bulunulan yer (Şehir)
Başlangıç ayarına 
göre
Hayır
Bulunulan yer (DST)
Başlangıç ayarına 
göre
Hayır
Seçenek
Fabrika Ayarı
Ayarı 
Sıfırlama Sayfa
K-30_OPM_TUR.book  Page 272  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM