Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
285
Ek
10
GPS Ünitesinin Kullanımı
Aşağıdaki fonksiyonlar, opsiyonel GPS ünitesi O-GPS1 bu fotoğraf 
makinesine takılı olduğunda kullanılabilir.
Elektronik Pusula
Mevcut konumun 
enlemi, boylamı, rakımı 
ile objektif yönünü ve 
bekleme modunda 
Koordine Edilmiş 
Evrensel Zamanı (UTC) 
görüntüler.
YILDIZ TAKİPÇİSİ
Gök cisimlerini takip eder ve fotoğrafını çeker. Fotoğraf 
makinesinin dahili sarsıntı önleme ünitesinin hareketi ile 
gök cisimlerinin hareketini eşleştirerek, uzun pozlamalı 
bir ayarla çekim yapılsa bile gök cisimlerini tek tek 
noktalar şeklinde çeker. (s.286)
GPS Saat Senk.
GPS uydularından elde edilen bilgileri kullanarak 
fotoğraf makinesinin tarih ve saat ayarlarını otomatik 
olarak ayarlar.
• Ünitenin nasıl takılacağı ile ilgili ayrıntılar ve ünitenin fonksiyonları ile ilgili 
bilgiler için GPS ünitesinin kılavuzuna bakınız.
• Elektronik pusulayı görüntülemek için, bekleme modunda M düğmesine 
iki kere basınız ve bekleme modu görüntü seçim ekranında [Elektronik 
Pusula] seçiniz. (s.28)
Bu fotoğraf makinesi ile “Basit Navigasyon” kullanılamaz.
N   36°45.410'
N   36°45.410'
W140°02.000'
W140°02.000'
10:00:00
10:00:00
89m
89m
06/06/2012
06/06/2012
K-30_OPM_TUR.book  Page 285  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM