Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
287
Ek
10
7
Deklanşöre tam olarak tekrar basınız.
Pozlama sona erer.
[Süreli Pozlama] etkin kılındığı zaman, [Pozlama Süresi] süresi 
aşıldıktan sonra çekim otomatik olarak sona erir. 
• YILDIZ TAKİPÇİSİ işlevi ile çekim yaptığınız esnada GPS ünitesindeki 
göstergelerin açılmasını istemiyorsanız, 3. Adımda [GPS LED Göstergeleri] 
için OFF seçerek bunları kapatabilirsiniz. 
• YILDIZ TAKİPÇİSİ ile ilgili ayrıntılar için GPS ünitesine ait kılavuza bakınız.
K-30_OPM_TUR.book  Page 287  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM