Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
290
Ek
10
İşlemden geçirilecek fotoğraf 
yok
Dijital Filtre (s.206) veya RAW Geliştirme (s.214) 
fonksiyonu kullanılarak işlenebilecek fotoğraf 
yok.
Bu fotoğraf işlemden 
geçirilemez
Diğer fotoğraf makineleriyle çekilen fotoğraflar 
için Boyutlandırma (s.204), Kırpma (s.205), 
Dijital Filtre (s.206) veya RAW Geliştirme (s.214) 
işlemlerini uygulamayı denediğinizde ve 
minimum dosya boyutları için Boyutlandırma 
veya Kırpma yapmayı denediğinizde belirir.
Kamera bir fotoğraf 
oluşturamadı
Bir indeks baskısı oluşturulması başarısız oldu. 
Bu fonksiyon, geçerli modda 
mevcut değildir
n
, H veya C modunda mevcut olmayan 
bir fonksiyonu ayarlamayı deniyorsunuz.
Kamera aşırı ısındı. 
Devreyi korumak için geçici 
olrk Live View kapatılıyor
Live View kullanılamıyor çünkü fotoğraf 
makinesinin dahili sıcaklığı çok yüksek. Fotoğraf 
makinesi soğuduğu zaman Live View işlevini 
tekrar kullanmayı deneyiniz.
Aşırı ısınmadan dolayı zarar 
görmemek için kamera 
kapanacaktır
İç sıcaklığı aşırı arttığı için fotoğraf makinesi 
kapanacaktır. Fotoğraf makinesini kapalı şekilde 
bırakınız ve soğuması için yeteri kadar süre 
bekleyiniz. Bir süre sonra yeniden açınız.
Hata Mesajları
Açıklama
K-30_OPM_TUR.book  Page 290  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM