Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
291
Ek
10
Sorun Giderme
Bazı seyrek durumlarda, fotoğraf makinesi statik elektrikten dolayı düzgün 
şekilde çalışamayabilir. Bu durum pil dışarı çıkarılıp tekrar yerine takılarak 
giderilebilir. Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra, eğer fotoğraf makinesi 
düzgün şekilde çalışıyorsa, herhangi bir tamirat işlemine ihtiyaç duyulmaz.
Bir servis merkezi ile irtibat kurmadan önce aşağıdaki ögeleri kontrol 
etmenizi tavsiye etmekteyiz.
Sorun
Neden
Çözüm
Fotoğraf 
makinesi 
açılmıyor
Pil takılı değil
Bir pilin takılı olup olmadığını kontrol 
ediniz. 
Pil düzgün şekilde 
takılmamış
Pilin yönünü kontrol ediniz. +/- 
sembollerine dikkat ederek pili yeniden 
yerine yerleştiriniz. (s.49, s.50)
Pil gücü çok düşük Tam şarjlı bir pil ile değiştiriniz ya da 
opsiyonel AC adaptör kitini kullanınız.
Deklanşöre 
basılamıyor
Dahili flaş dolmakta Dahili flaş dolarken E yanıp söner. Dolma 
işlemi bitinceye kadar bekleyiniz.
SD Bellek Kartında 
yeterli yer yok
İçerisinde boşluk olan bir SD Bellek Kartı 
takınız veya istenmeyen resimleri siliniz. 
Kayıt
Kayıt işlemi bitinceye kadar bekleyiniz.
Objektif açıklık 
halkası, s 
konumundan başka 
bir konuma ayarlı 
durumda
Objektif açıklık halkasını s konumuna 
ayarlayınız veya [A Özel Ayar 4] menüsü 
[23. Açıklık Halkası Kullanılarak] 
Otomatik odak 
çalışmıyor
Nesne üzerine 
odaklama 
yapılmasında 
zorluk var
Otomatik odak; düşük kontrast (gökyüzü, 
beyaz duvarlar v.b.), koyu renk, karmaşık 
tasarım içeren, hızlı-hareket eden ve ağ 
benzeri bir motif ya da bir pencere 
arkasından çekilen nesnelerde iyi işlev 
gösteremez. Odağı, resmin konusu ile 
aynı mesafede bulunan başka bir 
nesneye kilitleyiniz, sonra nesneyi 
hedefleyiniz ve deklanşöre tam olarak 
basınız. Buna alternatif olarak manuel 
odağı kullanınız. (s.119)
K-30_OPM_TUR.book  Page 291  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM