Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
1
Bu fotoğraf makinesinin kullanıcılarına
• Bu fotoğraf makinesini güçlü elektromanyetik radyasyon veya manyetik alanlar üreten 
aygıtların yakınında kullanmayınız veya konumlamayınız. Radyo ileticiler gibi aygıtlar 
tarafından üretilen güçlü statik yükler veya manyetik alanlar monitörün çalışmasını 
kesintiye uğratabilir, kayıtlı olan verileri hasara uğratabilir veya fotoğraf makinesinin 
dahili devrelerini etkileyip bunun bozulmasına neden olabilir.
• Monitörde kullanılan sıvı kristal panel, son derece hassas bir teknoloji kullanılarak 
üretilmiştir. İşlevsel piksel seviyesinin % 99,99 ya da daha yüksek olmasına karşın, 
% 0,01 ya da daha az sayıda pikselin çalışmayabileceği ya da çalışmamaları 
gerekirken çalışabilecekleri ihtimalini göz önünde bulundurunuz. Ancak, bunun 
kaydedilen görüntü üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
• Bu kılavuzdaki resimlerin ve monitörün ekran görüntülerinin, gerçekteki 
durumlarından farklı olma ihtimali mevcuttur.
• Bu kılavuzda, SD Bellek Kartları, SDHC Bellek Kartları ve SDXC Bellek Kartlarından 
SD Bellek Kartları olarak bahsedilir.
• Bu kılavuzda kullanılan, “bilgisayar(lar)” genel terimi bundan böyle bir Windows PC’ye 
veya bir Macintosh’a işaret edecektir.
• Bu fotoğraf makinesinde D-LI109 pil veya dört AA pilli opsiyonel AA pil yuvası 
D-BH109 kullanılabilir. Bu kılavuzda, aksi belirtilmediği müddetçe, hem D-LI109 ve 
hem de D-BH109’dan bundan sonra pil olarak bahsedilmektedir.
Yukarıda bahsedilenler hariç olmak üzere, “pil(ler)” genel teriminden, bu fotoğraf 
makinesi ve bunun aksesuarları için kullanılan herhangi bir pil anlaşılmalıdır.
Bu fotoğraf makinesinin güvenliği konusunda azami dikkati sarfettik. Bu fotoğraf 
makinesini kullanırken, aşağıdaki sembollerle gösterilmiş unsurlar hakkında özel 
bir dikkat göstermenizi rica ediyoruz.
 
 Uyarı
• Fotoğraf makinesini sökmeyiniz ya da değişikliğe uğratmayınız. Fotoğraf makinesinin 
içinde elektrik çarpması riski oluşturabilecek yüksek voltaj alanları mevcuttur.
Fotoğraf Makinenizin Güvenli Biçimde 
Kullanımı için
Uyarı
Bu sembol, bu maddenin gözardı edilmesi halinde ciddi kişisel 
yaralanmaların ortaya çıkabileceğini göstermektedir.
Dikkat
Bu sembol, bu maddenin gözardı edilmesi halinde küçük ve orta 
ölçekli kişisel yaralanmaların veya maddi kayıpların ortaya 
çıkabileceğini göstermektedir.
Fotoğraf Makinesi Hakkında
K-30_OPM_TUR.book  Page 1  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM