Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
308
Ek
10
GARANTİ POLİÇESİ
Yetkili, dürüst fotoğrafçılık dağıtım kanalları aracılığı ile satın alınan tüm 
PENTAX fotoğraf makineleri, satın alınma tarihinden itibaren on iki ay süre 
ile malzeme ya da işçilik hatalarına karşı garantilidir. Bu süre içerisinde, 
cihazın herhangi bir etkiye maruz kaldığına dair belirti olmaması, kum ya 
da sıvı yüzünden zarara uğramamış olması, yanlış kullanım, pil ya da 
kimyasal aşınmanın söz konusu olmaması, kullanım talimatlarının aksine 
çalıştırılmamış olması ya da herhangi yetkisi olmayan bir tamirci 
tarafından değiştirilmemiş olması koşulu ile ücret alınmaksızın arızalı 
parçalar değiştirilecek ve servis sağlanacaktır. Üretici ya da onun yetkili 
temsilcileri, bu kişiler tarafından yazılı onay olmaksızın yapılan hiçbir tamir 
ya da değişiklikten ve hatalı malzeme ya da işçilik veya başka hangi 
sebepten ötürü olursa olsun, gecikme, kullanım kaybı ya da diğer dolaylı 
ya da herhangi bir müteakip zarardan sorumlu değildir; ve, her türlü garanti 
ya da teminat kapsamında üretici ya da yetkili temsilcilerine ait açık ya da 
dolaylı sorumluluğun, burada da belirtildiği üzere, sadece parça değişimi 
ile kısıtlı olması üzerinde açıkça mutabık kalınmıştır. Yetkili olmayan 
PENTAX servis tesisleri tarafından yapılan hiçbir tamir için geri ödeme 
yapılmaz.
12 Aylık Garanti Süresinde Uygulanacak Prosedür
12 aylık garanti süresi içerisinde arızalı olduğu kanıtlanan tüm PENTAX 
ürünleri, cihazın satın alındığı yere ya da üreticiye iade edilmelidir. 
Ülkenizde, üreticinin bir temsilcisi bulunmuyorsa, ön ödemeli posta ile 
cihazı üreticiye gönderiniz. Bu durumda, gerekli olan karmaşık gümrük 
prosedürleri nedeniyle, cihazın size geri gönderilmesi uzun bir süre 
alacaktır. Cihaz, garanti altında ise, gerekli tamirat yapılacak, parçalar 
ücretsiz olarak değiştirilecek ve servisin tamamlanmasını müteakip size 
iade edilecektir. Cihaz, garanti altında değilse, üreticinin ya da onun yetkili 
temsilcilerinin normal ücretleri uygulanacaktır. Gönderi ücretleri, cihazın 
sahibi tarafından karşılanacaktır. PENTAX ürününüzü, ülke dışından satın 
aldıysanız, garanti süresi içerisinde servise vermek istemeniz durumunda, 
üreticinin söz konusu ülkede bulunan temsilcileri tarafından normal işlem 
ve servis ücretleri uygulanabilir. Bu durum göz önünde 
bulundurulmaksızın, üreticiye iade edilen PENTAX ürünü, bu prosedür 
ve garanti poliçesi uyarınca, ücret alınmaksızın servise alınacaktır. Ancak, 
her türlü durumda, gönderi ücretleri ve gümrük masrafları, gönderen 
tarafından karşılanacaktır. Gerektiğinde satınalma tarihinizi 
kanıtlayabilmeniz için, lütfen cihazınızın satın alınmasına ilişkin fiş ya 
K-30_OPM_TUR.book  Page 308  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM