Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
310
Ek
10
Eski Cihazların ve Kullanılmış Pillerin Toplanması ve Elden 
Çıkarılması ile ilgili Kullanıcılar için Bilgiler
1. Avrupa Birliği’nde
Ürünlerde, paketleme malzemesinde ve/veya buna eşlik eden 
belgelerde bulunan bu semboller, kullanılmış elektrikli ve 
elektronik cihazın ve pillerin genel evsel atıklarla 
karıştırılmaması gerektiği anlamına gelir.
Kullanılmış elektrikli/elektronik cihaz ve piller ayrı olarak işleme 
tabi tutulmalı ve bu tip ürünlerin uygun muamele, yeniden 
kazanım ve yeniden dönüşümünü gerekli kılan mevzuatla 
uyum içinde olmalıdır.
Bu ürünleri düzgün şekilde elden çıkararak, atığın gerekli 
muamele, yeniden kazanım ve yeniden dönüşüm işlemlerine 
tabi tutulmasının sağlanmasına katkıda bulunacak ve böylece, 
uygun olmayan elden çıkarma yöntemlerinden kaynaklanan 
çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz etkileri 
önlemiş olacaksınız.
Eğer, Pil Yönergesi ile uyumlu olacak şekilde, yukarıda gösterilen 
sembolün altına bir kimyevi sembol eklenmiş durumda ise, bu durum pilde, 
Pil Yönergesinde belirtilen yürürlükteki eşiğin üzerindeki bir 
konsantrasyonla bir ağır metalin (Hg = Cıva, Cd = Kadmiyum, 
Pb = Kurşun) mevcut olduğu anlamına gelmektedir.
Kullanılmış ürünlerin toplanması ve yeniden dönüştürülmesi ile ilgili daha 
fazla bilgi için, lütfen yerel mercilerle, atık toplama hizmetleri birimiyle veya 
ürünü satın almış olduğunuz satış noktası ile irtibat kurun.
2. AB dışındaki diğer ülkeler
Bu semboller yalnızca Avrupa Birliği dahilinde geçerlidir. Eğer kullanılmış 
ürünleri elden çıkarmak istiyorsanız, lütfen yerel mercilerle ve bayinizle 
irtibat kurunuz ve uygun elden çıkarma metodu ile ilgili bilgi edininiz.
İsviçre için: Yeni bir ürün satın alınmış olmasa bile kullanılmış elektrikli/
elektronik cihazı ücretsiz olarak bayiye teslim edebilirsiniz. Toplama 
tesisleri hakkında daha ayrıntılı bilgiler www.swico.ch ya da www.sens.ch 
websitelerinde mevcuttur.
K-30_OPM_TUR.book  Page 310  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM