Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
30
Fot
raf 
M
aki
ne
nizi
 Kul
la
nm
ad
an
 Ö
nce
1
• Eğer [A Kayıt Modu 4] menüsünün [Hafıza] ayarı dahilinde [Oynatım Bilgisi 
Ekranı] için kutucuktaki işareti kaldırırsanız, fotoğraf makinesi açıldığı zaman 
ilk olarak daima Standart Bilgi Ekranı görüntülenir. (s.233)
• Eğer kutucuk işaretlenerek, [Q Oynatım 1] menüsündeki [Parlak/Koyu Alan] 
(s.193) etkin kılınırsa, parlak (aşırı pozlanmış) kısımlar kırmızı, karanlık 
(düşük pozlanmış) kısımlar sarı olarak yanıp söner. Bu bilgiler Ayrıntılı Bilgi 
Ekranında veya RGB Histogram Ekranında görüntülenmez.
K-30_OPM_TUR.book  Page 30  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM