Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
Fot
raf 
M
aki
ne
nizi
 Kul
la
nm
ad
an
 Ö
nce
1
31
 
Ayrıntılı Bilgi Ekranı
Sayfalar arasında geçiş yapmak için çoklu seçicinin (23) düğmesini kullanınız.
(Burada görüntülenen ögelerin tümü anlatım amaçlı olarak kullanılmıştır. 
Gerçek ekran bundan farklı olabilir.) 
Sayfa 1
+1.0
+1.0
1/
2000
1/
2000
F2.8
F2.8
G1A1
G1A1
50mm
50mm
1600
1600
100-0001
100-0001
+1.5
+1.5
±0
±0
±0
±0
±0
±0
±0
±0
±0
±0
10:30
10:30 AM
AM
10'10"
10'10"
0.0
0.0
1/
125
1/
125
F8.0
F8.0
G1A1
G1A1
50mm
50mm
125
125
100-0001
100-0001
±0
±0
±0
±0
±0
±0
±0
±0
±0
±0
10:30
10:30 AM
AM
1
1
2
2
3
4 5 6
7
8
9
10
11
12
13
29
30
14
15
16
17
20
19
18
21
22 23 24
25 26
27 28
32
2
3
33
10
14
15
34
21
20
4
18
35 24
25 26
32
23
11
8
9 12
6
7
6
7
29
30
31
N   36°45.410'
N   36°45.410'
W140°02.000'
W140°02.000'
0m
0m
123°
123°
100-0001
100-0001
10:00:00
10:00:00
37
38
38
36
40
42
43
41
36
39
06/06/2012
06/06/2012
06/06/2012
06/06/2012
06/06/2012
06/06/2012
Fotoğraf
Film
Sayfa 2
K-30_OPM_TUR.book  Page 31  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM