Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
Fot
raf 
M
aki
ne
nizi
 Kul
la
nm
ad
an
 Ö
nce
1
33
 
Histogram Ekranı/RGM Histogram Ekranı
Histogram Ekranı ve RGB Histogram Ekranı arasında geçiş yapmak için çoklu 
seçicinin (23) düğmesini kullanınız. 
* Gösterge 4 yalnızca en son çekilen fotoğrafın dosya formatı JPEG olduğunda 
belirir ve fotoğraf aynı zamanda RAW formatında da kaydedilebilir. (s.77)
Histogram Ekranı
RGB Histogram Ekranı
1/
2000
1/
2000 F2.8
F2.8
200
200
100-0001
100-0001
1/
2000
1/
2000 F2.8
F2.8
200
200
100-0001
100-0001
1
2
3
4
2
3
4
9
10
11
1
5
6
7
8
5
6
7
8
1
Histogram (Parlaklık)
2
Koruma ayarı
3
Klasör numarası-Dosya numarası
4
RAW verilerini kaydet
5
Dosya Formatı
6
Obtüratör hızı
7
Diyafram açıklık değeri
8
Hassasiyet
9
Histogram (R)
10
Histogram (G)
11
Histogram (B)
K-30_OPM_TUR.book  Page 33  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM