Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
34
Fot
raf 
M
aki
ne
nizi
 Kul
la
nm
ad
an
 Ö
nce
1
Histogram, bir fotoğrafın parlaklık 
dağılımını gösterir. Yatay eksen 
parlaklığı (sola doğru koyu, sağa 
doğru açık) ve dikey eksen piksel 
sayısını temsil eder.
Çekimden önceki ve sonraki 
histogramın şekli ve dağılımı size 
pozlama seviyesinin ve kontrastın 
doğru olup olmadığını söyler ve 
pozlamanın ayarlanmasının gerekip 
gerekmediğine veya resmi tekrar 
çekip çekmemeye karar vermenize imkan verir.
Fotoğraf düşük pozlanmış olduğu zaman, soldaki kısım kesilir (düşük 
pozlanmış kısımlar detaysızdır) ve fotoğraf aşırı pozlanmış olduğu zaman 
sağdaki kısım kesilir (aşırı pozlanmış kısımlar detaysızdır).
Çekim veya oynatım modu esnasında parlak/karanlık alan uyarısının 
görüntülenmesini ayarlayabilirsiniz.
Renk yoğunluğunun dağılımı RGB Histogram Ekranında her bir renk için 
görüntülenir. Eğer bir renk bir tarafta kısmi olarak kesilmiş durumdaysa, 
bu, rengin düşük veya aşırı pozlanmış olduğunu, bu renkte ışığın çok zayıf 
veya güçlü olduğunu veya beyaz dengesinin yanlış olduğunu gösterir.
Histogramın Kullanımı
Pik
sel 
say
ısı
 →
Karanlık kısımlar
Parlak kısımlar
(Karanlık) ← Parlaklık → (Parlak)
K-30_OPM_TUR.book  Page 34  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM