Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
36
Fot
raf 
M
aki
ne
nizi
 Kul
la
nm
ad
an
 Ö
nce
1
Vizörle çekim yaptığınız zaman, aşağıdaki bilgiler vizörde belirir. 
Vizör
1
AF çerçevesi
2
Nokta ölçme çerçevesi (s.105)
3
Deklanşör düğmesine yarıya kadar basıldığında, otomatik odak için 
kullanımdaki AF noktası kırmızı (AF Alanını Örtüştür) olarak belirir. (s.113)
4
Flash göstergesi (s.75)
Yanıyor:
flaş kullanılabildiği zaman.
Yanıp sönüyor:
flaş gerekli olduğunda veya dolmakta iken.
5
Odak modu (s.110)
\
 olarak ayarlandığında belirir.
6
Obtüratör hızı
Ayarlanabilir olduğu zaman altı çizilidir.
Parazit Azaltımı fonksiyonu etkin kılındığında işlem süresi ile ilgili olarak bir 
geri sayım görüntülenir. (s.106)
7
Diyafram açıklık değeri
Ayarlanabilir olduğu zaman altı çizilidir. 
Parazit Azaltımı fonksiyonu etkin kılındığında [nr] yanıp söner. (s.106)
8
Odak göstergesi (s.69)
Yanıyor: nesne odakta olduğu zaman.
Yanıp sönüyor:nesne odakta olmadığı zaman.
1
4
19
18
17
16
15
14
13
6
10
11
12
2
1
3
5
7
8
9
K-30_OPM_TUR.book  Page 36  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM