Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
2
• Düşmeden ya da fotoğraf makinesine verilen başka bir hasardan ötürü fotoğraf 
makinesinin iç kısmı ortaya çıkarsa bu kısımlara asla dokunmayınız. Elektrik 
çarpması riski bulunmaktadır.
• Resimler çektiğiniz esnada fotoğraf makinesini güneşe veya diğer güçlü ışık 
kaynaklarına doğrultmayınız veya fotoğraf makinesini objektif kapağı takılı iken 
doğrudan güneş ışığının altında bırakmayınız. Aksi halde fotoğraf makinesi 
bozulabilir veya bir yangına yol aşabilir.
• Objektif üzerinden güneşe veya diğer güçlü ışık kaynaklarına bakmayınız. Aksi halde 
görüş yeteneğinde kayıp ortaya çıkabilir veya gözleriniz tamamen zarar görebilir.
• Kullanım esnasında duman ya da garip bir koku gibi herhangi bir düzensizlik oluşması 
halinde derhal kullanıma son veriniz, pili ya da AC adaptörü çıkarınız ve en yakın 
PENTAX Servis Merkezi ile irtibat kurunuz. Kullanıma devam etme, bir yangın ya da 
elektrik çarpmasına neden olabilir.
 Dikkat
• Flaş patlatılırken parmağınızı flaşın üzerine yerleştirmeyiniz. Yanık oluşabilir.
• Flaş patlatılırken flaşın üzerini bir giysi ile kapatmayınız. Renk bozulması ortaya 
çıkabilir.
• Fotoğraf makinesinin bazı kısımları kullanım esnasında ısınacaktır. Söz konusu 
bölgelerin uzun süre tutulması halinde düşük ısı yanıklarının meydana gelme riski 
mevcuttur.
• Monitörün zarar görmesi halinde, cam parçacıklarına dikkat ediniz. Ayrıca, sıvı 
kristalin cildinize, gözlerinize ya da ağzınıza temas etmesine izin vermeyiniz.
• İçinde bulunduğunuz kişisel faktörlere veya fiziksel koşullara bağlı olarak, fotoğraf 
makinesinin kullanımı kaşınma, pişme veya kabarmalara yol açabilir. Herhangi bir 
anormal durum karşısında fotoğraf makinesinin kullanımına son verin ve derhal bir 
tıbbi yardıma başvurun.
 Uyarı
• Her zaman bu fotoğraf makinesi için özel olarak geliştirilen pil şarj cihazını ve AC 
adaptörü belirtilen elektrik akımı ve voltaj ile kullanınız. Bu fotoğraf makinesine has 
olmayan bir pil şarj cihazının veya AC adaptörün kullanımı ya da bu özel pil şarj cihazı 
veya AC adaptörün belirtilen elektrik akımı veya voltaj değerleri dışında kullanımı 
yangına, elektrik çarpmasına ya da fotoğraf makinesinin bozulmasına yol açabilir. 
Belirlenmiş olan voltaj 100 - 240V AC şeklindedir.
• Ürünü parçalarına ayırmayınız ya da üründe değişiklik yapmayınız. Bu durum yangın 
ya da elektrik şokuna neden olabilir.
• Üründen duman ya da değişik bir koku gelmesi veya diğer herhangi bir anormal 
durum karşısında, hemen ürünün kullanımına son veriniz ve bir PENTAX Servis 
Merkezine başvurunuz. Kullanıma devam etme, bir yangın ya da elektrik çarpmasına 
neden olabilir.
• Ürünün içerisine su kaçması halinde, PENTAX Servis Merkezine başvurunuz. 
Kullanıma devam etme, bir yangın ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.
Pil Şarj Cihazı ve AC Adaptörü Hakkında
K-30_OPM_TUR.book  Page 2  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM