Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
40
Fot
raf 
M
aki
ne
nizi
 Kul
la
nm
ad
an
 Ö
nce
1
3
4
 düğmesine basınız.
Fotoğraf makinesi bir resim çekmeye 
hazır durumdadır.
Bekleme modundayken, kontrol paneline geçiş yapabilir ve ayarları 
değiştirebilirsiniz.
Aşağıda, bir örnek olarak [JPEG Kalite Ayarı] ’nin nasıl ayarlanacağı 
anlatılmaktadır.
1
Bekleme modunda M 
düğmesine basınız.
Kontrol paneli belirir.
2
Ayarını değiştirmek istediğiniz bir 
ögeyi seçmek için çoklu seçiciyi 
(2345) kullanınız.
Mevcut fotoğraf makinesi ayarlarının 
sonucu olarak değiştirilemeyecek olan 
ögeleri seçebilirsiniz.
Kontrol Panelinin Kullanılması
128
128
Özel Fotoğraf
Özel Fotoğraf
Parlak
Parlak
K-30_OPM_TUR.book  Page 40  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM