Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
Fot
raf 
M
aki
ne
nizi
 Kul
la
nm
ad
an
 Ö
nce
1
41
3
4
 düğmesine basınız. 
Seçilen öge için ayar ekranı belirir.
4
Bir ayar değerini seçmek için çoklu 
seçicinin (45) düğmesini veya 
arka e-kadranı (S) kullanınız.
5
4
 düğmesine basınız.
Fotoğraf makinesi kontrol paneline döner.
Sonrasında, diğer ögeleri ayarlayınız.
6
3
 düğmesine veya yarıya kadar deklanşöre basınız.
Fotoğraf makinesi bir resim çekmeye hazır durumdadır. 
Bu bölümde aşağıdaki menülerin nasıl kullanılacağı anlatılmaktadır: 
[A Kayıt Modu], [C Film], [Q Oynatım], [R Ayar] ve [A Özel Ayar].
Aşağıda, bir örnek olarak [A Kayıt Modu 3] menüsündeki [Düşük Obtrtör 
Hızı NR] ayarının nasıl yapılacağı açıklanmaktadır.
2. Adımda değiştirmek istediğiniz ögeyi seçtikten sonra arka e-kadranı (S) 
çevirerek de ayarı değiştirebilirsiniz (C modu için [Kayıt Sesi Seviyesi] 
yalnızca bu işlem kullanılarak ayarlanabilir). Özel Fotoğraf ve Dijital Filtre gibi 
işlemler için yapılacak ayrıntılı ayarlar, 4 düğmesine basıldıktan sonra 
değiştirilebilir.
Menülerin Kullanımı
128
128
JPEG Kalite Ayarı
JPEG Kalite Ayarı
128
128
OK
MENU
JPEG Kalite Ayarı
JPEG Kalite Ayarı
OK
OK
İptal
İptal
K-30_OPM_TUR.book  Page 41  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM