Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
Fot
raf 
M
aki
ne
nizi
 Kul
la
nm
ad
an
 Ö
nce
1
43
4
Çoklu seçicinin (5) düğmesine 
basınız.
Mevcut ayarlar açılan menüde veya 
alt menüde görüntülenir.
5
Bir ayar seçmek için çoklu seçicinin 
(23) düğmesini kullanınız.
Açılan menüyü iptal etmek veya bir 
önceki ekrana dönmek için 3 
düğmesine basınız.
6
4
 düğmesine basınız. 
Ayar kaydedilir.
Bir alt menü görüntülendiğinde 3 
düğmesine basınız.
Sonrasında, diğer ögeleri ayarlayınız. 
7
3
 düğmesine basınız.
Menü ögesi seçilmeden hemen önce 
görüntülenmiş olan ekran tekrar belirir.
Eğer fotoğraf makinesi düzgün olmayan şekilde kapatılırsa (örneğin fotoğraf 
makinesi açık halde iken pilin çıkarılması) ayarlarınız saklanamayabilir.
MENU
1 2
3
4
Shake Reduction
Shake Reduction
Yüksek-ISO NR
Yüksek-ISO NR
Düşük Obtrtör Hızı NR
Düşük Obtrtör Hızı NR
Giriş Odaksal Uzunluğu
Giriş Odaksal Uzunluğu
Çıkış
Çıkış
Oluşturma Ayarı
Oluşturma Ayarı
Elektronik Seviye
Elektronik Seviye
Ufuk Düzeltme
Ufuk Düzeltme
1 2
3
4
Shake Reduction
Shake Reduction
MENU
OK
Yüksek-ISO NR
Yüksek-ISO NR
Düşük Obtrtör Hızı NR
Düşük Obtrtör Hızı NR
Giriş Odaksal Uzunluğu
Giriş Odaksal Uzunluğu
Oluşturma Ayarı
Oluşturma Ayarı
Elektronik Seviye
Elektronik Seviye
Ufuk Düzeltme
Ufuk Düzeltme
İptal
İptal
OK
OK
K-30_OPM_TUR.book  Page 43  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM