Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
2
Başlarken
Bu bölümde fotoğraf makinesinin satın alınmasından resim 
çekimine kadar yapılacak adımlar açıklanır. Bu bölümü 
okuduğunuzdan ve talimatları takip ettiğinizden emin 
olunuz.
Askının Takılması ...................................................46
Pilin Takılması ........................................................47
Bir SD Bellek Kartının Takılması/ Çıkarılması ........55
Bir Objektif Takılması  .............................................57
Vizör Diyopterinin Ayarlanması  ..............................60
Fotoğraf Makinesinin Açılması ve Kapatılması  ......62
Başlangıç Ayarları  ..................................................63
K-30_OPM_TUR.book  Page 45  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM