Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
47
Başlarken
2
Pilin Takılması
Lityum-iyon pili veya AA pilleri fotoğraf makinesine takın.
Özel Şarj Edilebilir Lityum-İyon Pili D-LI109 kullanın.
Pil ilk defa kullanıldığı zaman, pil uzun bir zaman süreci için 
kullanılmadığında ya da [Pil bitmiş durumda] mesajı belirdiği 
zaman, pili yeniden şarj ediniz.
1
AC kablosunu şarj cihazına takınız.
2
AC kablosunun fişini elektrik prizine takınız.
Lityum-iyon Pilin Kullanılması
Pilin Şarj Edilmesi
İkaz ışığı
AC kablosu
Pil şarj cihazı
K-30_OPM_TUR.book  Page 47  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM