Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
3
• Pil şarj cihazının ve AC adaptörün kullanımı esnasında bir şimşek çakması veya 
fırtına olayı gerçekleşiyorsa, elektrik fişini prizden çekiniz ve kullanıma son veriniz. 
Kullanıma devam edilmesi halinde ürün hasar görebilir ve yangın ya da elektrik şoku 
ortaya çıkabilir.
• Tozlanması halinde, elektrik kablosunun fişini siliniz. Biriken toz yangına neden 
olabilir.
• Tehlike riskini önlemek için, yalnızca CSA/UL sertifikalı elektrik kablosu seti 
kullanınız, kablo Tip SPT-2 ya da daha ağır olup minimum NO.18 AWG bakırdır; 
tek ucu dökümlü erkek ilave fiş başlıklı (bir NEMA özelliği ile belirlenmiş) ve diğer 
ucu da dökümlü dişi konektör gövdeli (bir IEC endüstriyel olmayan tip özelliği ile 
belirlenmiş) ya da eşitidir.
 Dikkat
• AC kablosu üzerine sert nesneler yerleştirmeyiniz veya düşürmeyiniz veya bunu sert 
bir şekilde çekmeyiniz. AC kablosunun hasar görmesi halinde bir PENTAX Servis 
Merkezine başvurunuz.
• Kablo takılı halde iken, AC kablosunun uçlarına dokunmayınız veya kısa devre 
yaptırmayınız.
• Elleriniz ıslakken elektrik kablosunu tutmayınız. Aksi halde elektrik şoku ortaya 
çıkabilir.
• Ürünü düşürmeyiniz veya sert darbelere maruz bırakmayınız. Bu, ürünün kırılmasına 
neden olabilir.
• D-BC109 pil şarj cihazını, D-LI109 şarj edilebilir lityum-iyon pil dışında hiçbir pili şarj 
etmek için kullanmayınız. Diğer pil türlerinin şarj edilmeye çalışılması halinde, 
patlama veya ısınma ortaya çıkabilir veya pil şarj cihazı bozulabilir.
 Uyarı
• Pilde oluşacak bir sızıntının gözlerinize temas etmesi halinde gözlerinizi 
ovuşturmayınız. Gözlerinizi temiz su ile yıkayıp vakit kaybetmeden tıbbi yardıma 
başvurunuz.
 Dikkat
• Bu fotoğraf makinesi ile yalnızca belirtilen pili kullanınız. Diğer pillerin kullanımı 
patlamaya veya yangına neden olabilir.
• Pilin içini sökmeyiniz. Pilin içinin sökülmesi patlama veya sızıntıya neden olabilir.
• Isınması ya da duman çıkması halinde, pili fotoğraf makinesinden derhal çıkarınız. 
Bu işlem esnasında kendinizi yakmama hususunda dikkatli olunuz.
• Telleri, saç tokalarını ve diğer metal nesneleri pilin + ve - temas noktalarından uzak 
tutunuz.
• Pili kısa devre yapmayın veya pili ateşe atmayınız. Bu bir patlama veya yangına 
neden olabilir.
Şarj Edilebilir Lityum-İyon Pil Hakkında
K-30_OPM_TUR.book  Page 3  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM