Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
48
Başlarken
2
3
Özel pildeki 2 işaretini yukarıya 
doğru tutunuz ve bunu pil şarj 
cihazına takınız.
İlk olarak, pili resimde gösterildiği açı ile 
yerine yerleştiriniz ve ardından klik sesi 
duyulana kadar pili aşağı bastırınız.
Şarj etme esnasında gösterge ışığı yanar 
ve pil tam olarak şarj edildiği zaman 
gösterge ışığı kapanır.
4
Pil tam olarak şarjlı olduğu zaman, pili şarj cihazından 
çıkarınız.
• Tedarik edilmiş olan Pil Şarj Cihazını D-BC109, D-LI109 haricindeki pilleri 
şarj etmek için kullanmayınız. Diğer pillerin şarj edilmesi hasara veya 
ısınmaya yol açabilir.
• Aşağıdaki durumlarda pili yeni bir pille değiştiriniz:
• Eğer gösterge ışığı yanıp sönuyorsa veya pil düzgün bir şekilde takıldıktan 
sonra yanmıyorsa
• Eğer pil şarj edildikten sonra bile çok daha hızlı bir şekilde tükeniyorsa (pil, 
kullanım ömrünün sonuna ulaşmış olabilir)
Maksimum şarj etme süresi yaklaşık olarak 240 dakikadır (bu sıcaklığa ve 
kalan pil gücüne göre değişir). Sıcaklığın 0°C ve 40°C arasında olduğu bir 
yerde şarj ediniz.
K-30_OPM_TUR.book  Page 48  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM