Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
49
Başlarken
2
1
Pil kapağı kilit açma düğmesini 
ok yönünde (1) kaydırınız ve 
pil kapağını açınız (2).
2
2
 işareti fotoğraf makinesinin 
dışına doğru bakacak şekilde, 
yerine tam olarak oturana dek 
pili içeri itiniz.
Pili çıkarmak için, pil kilit düğmesini (3) 
ok yönünde itiniz.
Pilin Takılması/Çıkarılması
• Fotoğraf makinesi açık halde iken pil kapağını açmayınız ya da pili 
çıkarmayınız.
• Pili düzgün bir şekilde takınız. Eğer pil yanlış bir şekilde takılırsa, çıkarılması 
zor olabilir. Takmadan önce pilin elektrotlarını yumuşak kuru bir bezle siliniz.
• Fotoğraf makinesi, sürekli bir şekilde uzun bir zaman süreci için kullanıldığı 
zaman fotoğraf makinesi veya pil ısınabileceği için dikkatli olunuz.
• Eğer fotoğraf makinesini uzun bir süre için kullanmayacaksanız, pili yerinden 
çıkarınız. Fotoğraf makinesi uzun bir süre için kullanılmadığı halde pilin 
içerisinde terkedilmesi halinde pili akabilir ve fotoğraf makinesine zarar 
verebilir. Eğer çıkarılan pil altı ay veya daha fazla bir süre için 
kullanılmayacaksa, saklamadan önce pili yaklaşık 30 dakika boyunca şarj 
ediniz. Pili her altı ila on iki ayda bir yeniden şarj etmeyi unutmayınız.
• Pili, sıcaklığın oda sıcaklığının altında kalacağı bir yerde saklayınız. 
Yüksek sıcaklıklara sahip mekanlardan kaçınınız.
• Eğer pili uzun süreler boyunca fotoğraf makinesinin dışında muhafaza 
ederseniz, tarih ve saat ayarları resetlenebilir. Böyle bir durumda mevcut 
tarih ve saati ayarlamak üzere “Tarih ve Saatin Ayarlanması” (s.65) dahilinde 
anlatılan işlemi uygulayınız.
1
2
3
K-30_OPM_TUR.book  Page 49  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM