Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
50
Başlarken
2
3
Pil kapağını kapatınız. 
Pil kapağı kilitli durumda.
AA piller kullanırken, opsiyonel AA Pil Yuvasını D-BH109 kulandığınızdan 
emin olunuz.
Dört adet AA lityum pil, AA Ni-MH şarj edilebilir pil ya da AA alkalin pil 
kullanınız.
AA Pillerin Kullanılması
Mevcut Piller
Özellikler
AA lityum piller
Fotoğraf makinesi soğuk iklimlerde kullanılırken tavsiye 
edilir
AA Ni-MH şarj 
edilebilir piller
Bunlar şarj edilebilir olup yeniden kullanılabilir özelliktedir.
Pillerle uyumlu olan bir pil şarj cihazına gereksinim 
duyulmaktadır.
AA alkalin piller
Kullanmakta olduğunuz piller bittiğinde bunlar kolaylıkla 
temin edilebilir ancak bazı koşullarda tüm fotoğraf 
makinesi işlevlerini desteklemezler. Bunları acil 
durumlarda veya fotoğraf makinesinin işlevselliğinin 
kontrol edilmesi gerektiğinde kullanınız.
• Piller kullanılırken dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak, bkz. “AA Pillerin 
• Eğer yaklaşık 1000 mAh kapasiteye sahip olan AA Ni-MH şarj edilebilir piller 
kullanılırsa, piller çok uzun süre dayanmayabilir. Yüksek kapasiteli Ni-MH 
şarj edilebilir piller kullanın.
K-30_OPM_TUR.book  Page 50  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM