Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
51
Başlarken
2
1
AA pilleri pil yuvasındaki +/- 
göstergelerine göre yerleştiriniz.
2
Pil kapağını açınız.
s.49 dahilinde 1. Adıma bakınız.
Fotoğraf makinesine takılı durumda ise pili yerinden çıkarınız.
3
Pil yuvasını yerine tam olarak oturana dek pildeki odacığa 
yerleştiriniz ve pil kapağını kapatınız.
Durum ekranında veya Live View ekranında görüntülenen 
w
 kısmını 
kontrol ederek kalan pil seviyesini öğrenebilirsiniz.
• AA piller kullanmak için, kullanım öncesinde [R Ayar 2] menüsünün [AA Pil 
Türü] kısmında AA pil türünü ayarlayınız. (s.232)
• Fotoğraf makinesi düzgün şekilde çalışmıyorsa pillerin yönünü kontrol ediniz.
Pil Seviye Göstergesi
Ekran
Pil Seviyesi
w
 (yeşil)
Pil dolu.
x
 (yeşil)
Pil tam dolu olmaya yakın.
y
 (sarı)
Pil bitmek üzere.
F
 (kırmızı)
Pil hemen hemen boş.
[Pil bitmiş durumda]
Mesaj görüntülendikten sonra fotoğraf makinesi 
kapanır.
K-30_OPM_TUR.book  Page 51  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM