Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
52
Başlarken
2
Monitörü uzun bir süre için kullandığınızda ya da fotoğraf makinesini bir 
bilgisayara veya AV cihazına bağladığınızda, opsiyonel AC Adaptör kitinin 
K-AC128 kullanımını tavsiye etmekteyiz.
1
Fotoğraf makinesinin kapalı olduğundan emin olunuz.
2
Pil kapağını açınız.
s.49 dahilinde 1. Adıma bakınız. 
Fotoğraf makinesine takılı durumda ise pili yerinden çıkarınız. 
3
Pil yuvasının sağ kısmındaki 
bağlantı kablosu kapağını (1) 
dışarı çekiniz ve yerine tam olarak 
oturana dek DC bağlaştırıcıyı pil 
yuvasına takınız.
• Fotoğraf makinesi düşük sıcaklıklarda kullanıldığında veya uzun süreler için 
sürekli çekim gerçekleştirildiği zaman, pil seviyesi yeterli olarak görünse bile 
y
 veya F (kırmızı) belirebilir. 
• Sıcaklık azaldıkça pil performansı geçici olarak azalır. Fotoğraf makinesini 
soğuk iklimlerde kullandığınızda, yanınızda yedek piller bulundurunuz ve 
bunları cebinizde ılık olarak muhafaza ediniz. Normal olmayan pil 
performansı, oda sıcaklığına dönüldüğünde normale dönecektir.
• Yurtdışına seyahat ettiğinizde veya pek çok resim çektiğinizde yanınızda 
yedek piller bulundurunuz.
AC Adaptörün Kullanımı (Opsiyonel)
AC Adaptör Kiti K-AC128 dahilinde AC Adaptörü D-AC120, DC Bağlaştırıcı 
D-DC128 ve AC kablosu bulunmaktadır.
1
K-30_OPM_TUR.book  Page 52  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM