Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
55
Başlarken
2
Bir SD Bellek Kartının Takılması/ 
Çıkarılması
Bu fotoğraf makinesinde, piyasadan satın alınabilen SD Bellek Kartı, 
SDHC Bellek Kartı veya SDXC Bellek Kartı kullanılmaktadır.
SD Bellek Kartını takmadan ve çıkarmadan önce, fotoğraf makinesinin 
kapalı olduğundan emin olunuz.
1
Fotoğraf makinesinin kapalı olduğundan emin olunuz. 
2
Kart kapağını ok yönünde 
kaydırınız ve sonrasında bunu 
açmak üzere kaldırınız (1→2).
3
SD Bellek Kartı etiketi monitöre 
doğru bakacak şekilde kartı sonuna 
kadar ileri itiniz.
• Kart erişim ışığı yanıyorken SD Bellek Kartını çıkarmayınız.
• Fotoğraf makinesi kullanım halindeyken kart kapağını açmayınız.
• Kullanılmamış veya diğer cihazlarda kullanılmış olan bir SD Bellek Kartını bu 
fotoğraf makinesini kullanarak biçimlendiriniz (sıfırlayınız). Biçimlendirme ile 
• Videolar kaydederken yüksek-hızlı bir bellek kartı kullanınız. Eğer yazma 
hızı, kayıt hızı ile aynı olmazsa, kayıt esnasında yazma durabilir.
1
2
K-30_OPM_TUR.book  Page 55  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM